14 procent van de utiliteitsgebouwen beschikt over zonnepanelen

14 procent van de utiliteitsgebouwen, inclusief de bedrijfshallen, beschikt over zonnepanelen. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Uit de monitor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) – die cijfers van het kalenderjaar 2018 bevat – blijkt dat dit een toename is van 5 procent ten opzichte van het vorige meetmoment in 2017.

Veel animo
9 procent van de respondenten die een utiliteitsgebouw bezit, geeft bovendien aan binnen 3 jaar zeker tot plaatsing van zonnepanelen over te gaan en 13 procent laat weten dat dit waarschijnlijk het geval zal zijn. 65 procent zal niet tot plaatsing overgaan en de rest weet dit niet.

Van de woningeigenaren ziet het overgrote deel de voordelen van energiebesparende maatregelen. 28 procent van de eigenaren is, met enige zekerheid, van plan om binnen 3 jaar maatregelen te treffen. Voor zonnepanelen (38 procent), een nieuwe verwarmingsinstallatie (24 procent) en isolatieglas (23 procent) is er het meeste animo.

Door Marco de Jonge Baas, Els Stultiens

bron: Solarmagazine.nl 

Terug naar overzicht