Sterkere natuur én meer duurzame energie

We willen met de initiatiefnemers onderzoeken of zonnevelden én het  versterken van de natuur te combineren is. Bij landgoed Quadenoord in Renkum, 2 zandwinplassen in Zevenaar en de voormalige vuilstortplaats in Hattem. De 3 locaties liggen in het Gelders Natuur Netwerk. Dit zijn bijzondere gebieden waar ontwikkelingen niet zomaar mogen. Of de plannen haalbaar zijn, weten we nog niet. Dit is afhankelijk van verdere uitwerking en beleidsontwikkeling.

Ruimte is schaars

Peter Kerris, gedeputeerde Ruimte: ”De ruimte in Gelderland is schaars. We zien steeds meer druk op de ruimte ontstaan. We willen wonen, werken, recreëren, duurzame energie opwekken én meer en sterkere natuur. Daarom moeten we keuzes maken én vooral kijken hoe we slimme combinaties kunnen maken zodat er een win-win situatie ontstaat.”

Landgoed Quadenoord

Het landgoed Quadenoord wil een zonneveld realiseren op 2 akkers. Quadenoord legde eerder een plan voor dat onvoldoende rekening hield met de beschermde natuur in dit gebied. Het landgoed is onderdeel van de Renkumse Poort, een verbindingsroute voor planten en dieren tussen de Rijn en de Veluwe. Provincie Gelderland wil juist in dit gebied het natuurnetwerk versterken door meer agrarische grond op het landgoed om te zetten naar natuur. We gingen om de tafel om te kijken of minder zonnepanelen én meer nieuwe natuur op het landgoed mogelijk is.

Hattem: voormalige vuilstortplaats

Burgercoöperatie ‘Powered by Hattem’ wil samen met de gemeente een zonneveld realiseren op een voormalige vuilstortplaats in Hattem. Het terrein heeft door de vuilstort een beperkte natuurwaarde. De locatie is wel een verbinding voor dieren. Door de realisatie van een tijdelijk zonneveld, de verbetering van de kwaliteit van de natuur op de rest van het terrein en het versterken van de verbindingsfunctie kan de natuurwaarde groter worden.

Voormalige zandwinplassen in Zevenaar

K3Delta is een gebiedsontwikkelaar gespecialiseerd in winning en verwerking van grondstoffen (zand en klei). K3Delta wil op 2 voormalige zandwinplassen tussen Spijk en Lobith een drijvend zonneveld realiseren. De oude zandwinplassen liggen tegen het Rijnstrangengebied, een oude Rijnarm met kenmerkende planten en water-moerasvogels. Er is meer onderzoek nodig om een afweging te kunnen maken of een zonneveld te combineren is met de natuurwaarden van de plassen.  Onderzoek onder andere naar het effect van drijvende zonnevelden op de beschermde dieren en planten in het gebied.

Bron: https://www.gelderland.nl/

Terug naar overzicht