Verbouwing van de Veluwe

Is een combinatie van windpark met zonnepark de beste optie om grootschalig duurzame energie op te wekken op de Veluwe? © RES Noord Veluwe

De grootste verbouwing van de Veluwe sinds de oorlog staat voor de deur.

Komt er de komende tijd een zonnepark of een windpark in uw achtertuin te staan op de Noord Veluwe? Mensen kunnen vanaf nu meepraten over de plannen voor grootschalige wind- en zonneparken. Via de website energienoordveluwe.nl kan iedereen zijn mening geven in een enquête. Waar moeten de windmolens en zonneparken komen

De komende tien jaar gaan er op de Noord-Veluwe op grote schaal windmolens en zonneparken gebouwd worden. Zeven gemeenten hebben daarvoor samen een plan gemaakt. Ze werken samen in de Regionale Energie Strategie Noord Veluwe. Windparken in Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem en ook zonneparken in alle gemeenten. Dat alles om meer duurzame energie te gaan opwekken.

Grootste verbouwing van Nederland

Projectleider van het plan Marnix Brongers noemt de energietransitie: ,,De grootste verbouwing van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Een ingrijpende verbouwing die zeker dertig jaar gaat duren.’’
Nederland is opgedeeld in 30 regio's, die elk met een plan moeten komen. Brongers heeft voor de regio Noord Veluwe drie varianten uitgewerkt met voorstellen voor windparken en zonneparken. Daarop mag het publiek nu commentaar geven. Brongers: ,,In juli 2021 moeten we ons eindplan klaar hebben. Maar ik wil eerst graag van de inwoners van de Noord Veluwe horen wat zij vinden. Ze mogen meedenken, meepraten en hun mening geven.’’
Het voornemen is om in september en oktober informatiebijeenkomsten te houden. Maar het is nog onzeker of dat mogelijk is in de coronatijd. Om mensen toch inspraak te geven, heeft het team van Brongers nu een website gelanceerd, waar mensen hun ideeën kunnen insturen en commentaar kunnen geven op een aantal voorstellen. In de enquête kunnen mensen aangeven waar ze wel of juist geen windparken willen.

Vijf windparken


In de voorstellen van RES Noord Veluwe komen windparken te staan bij het knooppunt Hattemerbroek, op bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk en in het weilandengebied langs de A28 tussen Ermelo en Putten. Maar er wordt ook nagedacht over windparken langs het Veluwemeer in Nunspeet en in het veengebied bij Oosterwolde. Solistische windmolens zijn ook een optie, bij dorpen als Elspeet, Vierhouten, Speuld, Ermelo, Putten en 't Harde.
Een aantal voorstellen in het plan sluit aan bij bestaande initiatieven. Zo is er een plan van ondernemer Jan van Werven voor vier windmolens bij knooppunt Hattemerbroek. In de RES Noord Veluwe kunnen dat ook best acht windmolens worden, in combinatie met zonneparken.

A28

Een ander bestaand plan is de bouw van drie windmolens op bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk. Ook hier zouden in de toekomst mogelijk meer molens kunnen komen. Verder zijn er drie initiatiefnemers bij Horst en Nulde, die een serie windmolens willen bouwen langs de A28. Het zijn energiebedrijf Innogy Windpowerbuurtvereniging Horst & Telgt en agrariër Gerard van Winkoop. Een coördinator is namens de gemeenten Ermelo en Putten in de arm genomen om te kijken of de drie initiatiefnemers met elkaar kunnen samenwerken.

Meedenken

Het invullen van de vragenlijst over wind- en zonneparken op de Veluwe duurt ongeveer 20 minuten. Brongers: ,,We hebben een tool gemaakt waar inwoners van de Veluwe hun mening kwijt kunnen. Dit wordt de grootste landschappelijke verandering op de Veluwe van de komende dertig jaar. We willen weten wat mensen ervan vinden. Als je ergens windmolens bouwt kan je daar vlakbij geen huizen bouwen. Meedenken is heel belangrijk. Sinds deze week is de enquête in de lucht.’’

www.stentor.nl 

Terug naar overzicht