Grootste drijvende zonne-installatie

GroenLeven klaar met installatie 76.600 zonnepanelen van grootste drijvende zonnepark van Europa

GroenLeven heeft de bouw van het grootste zonnepark van Europa afgerond. Zonnepark Sellingen op de voormalige zandwinplas van Kremer Zand en Grind in de provincie Groningen telt ruim 76.600 zonnepanelen.

Zo’n 2 maanden geleden werd symbolisch het eerste zonnebootje van het eerste drijvend zonnepark van Groningen te water gelaten. Voor Kremer Zand en Grind zijn de zonnepanelen een belangrijke pijler in het duurzaamheidsplan ‘Waar ook de natuur wint’ van de onderneming. 

Oeverzwaluwwand
Het drijvende zonnepark is gerealiseerd op het diepste gedeelte van de voormalige zandwinplas en is zo gesitueerd dat het zoveel mogelijk uit het zicht ligt van het recreatiegedeelte van de voormalige zandwinplas. Door het drijvende zonnepark op het diepste gedeelte te realiseren, heeft het volgens de betrokkenen geen negatief effect op de ecologie, wat GroenLeven bevestigd zag door een onderzoek dat ter plaatse is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV.

Voor dit drijvende zonnepark zijn nog extra voorzieningen getroffen, zoals het aanleggen van een groenwal en een oeverzwaluwwand. Verder zullen de vogelbewegingen als onderdeel van de ontheffing op de Wet Natuurbescherming de komende 4 jaar gemonitord worden door Royal Haskoning DHV in samenwerking met lokale vogeltellers.

Speelschip
GroenLeven stort de komende 15 jaar een financiële bijdrage in het omgevingsfonds van de gemeente Westerwolde, waarmee de regio verder verduurzaamd kan worden. Verder is het drijvende zonnepark gerealiseerd in samenwerking met diverse lokale ondernemers. Tot slot heeft GroenLeven ook waarde toegevoegd aan de recreatieve zijde van de plas door er een speelschip te bouwen. Aan de noordzijde wordt een uitkijkplatform gebouwd aan het al bestaande wandelpad.

Terug naar overzicht