In 2020 ruim 3 gigawatt aan zon!

Het CBS meldt dat het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen is in 2020 in Nederland gegroeid tot 10.213 megawattpiek zonnepanelen. Afgelopen jaar werd er daarbij 3.036 megawattpiek aan zonnepanelen geplaatst.

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 40 procent gestegen. Van het Nederlandse elektriciteitsverbruik kwam vorig jaar iets meer dan een kwart uit hernieuwbare bronnen van eigen bodem. Een jaar eerder was dat nog 18 procent. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over hernieuwbare elektriciteit.

31 miljard kilowattuur hernieuwbaar
In 2020 bedroeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 31 miljard kilowattuur.

Het jaar daarvoor was dit nog 22 miljard kilowattuur. Van de totaal geproduceerde hernieuwbare elektriciteit werd met windmolens het grootste deel opgewekt, 45 procent, met biomassa 29 procent en met zonnepanelen 26 procent.

8,1 miljard kilowattuur zonnestroom
De productie van stroom uit zonnepanelen is in 2020 met meer dan de helft toegenomen, van 5,3 miljard kilowattuur in 2019 naar 8,1 miljard kilowattuur vorig jaar. De stijging houdt direct verband met de forse toename van de opgestelde capaciteit.

Geïnstalleerd vermogen per kalenderjaar
Onderstaande tabel toont het totaal geïnstalleerde vermogen en het geïnstalleerde vermogen per kalenderjaar sinds 2010.

Kalenderjaar

Totaal geïnstalleerd vermogen

Totaal geïnstalleerd per kalenderjaar

2012

287,5 megawattpiek

138,5 megawattpiek

2013

650,0 megawattpiek

362,5 megawattpiek

2014

1.007,6 megawattpiek

357,6 megawattpiek

2015

1.526,1 megawattpiek

518,5 megawattpiek

2016

2.135,3 megawattpiek

609,2 megawattpiek

2017

2.910,9 megawattpiek

775,6 megawattpiek

2018

4.608 megawattpiek

1.697 megawattpiek

2019

7.177 megawattpiek

2.569 megawattpiek

2020

10.213 megawattpiek

3.036 megawattpiek

Door Edwin van GastelMarco de Jonge Baas

Bron: https://solarmagazine.nl/

Terug naar overzicht