Info voortgang Zonnepark op oude vuilstort

Van: Dieneke van der Knoop <office@el-tec.nl
Verzonden: maandag 3 oktober 2022 13:51
Aan: Dieneke van der Knoop <office@el-tec.nl>
Onderwerp: aanbieding Rapport Passende beoordeling herontwikkeling vuilstort Hattem

 

Beste leden,

 

In veel vergaderingen met jullie is het gegaan over het leggen van zonnepanelen op de oude stortplaats aan de Oranje Nassaulaan.

 

Met jullie instemming en financiële ondersteuning van de gemeente zijn er onderzoeken uitgevoerd naar de bestaande en toekomstige natuurkwaliteit.

Die onderzoeken zijn noodzakelijk om straks eventueel de benodigde vergunningen te kunnen krijgen. De gemeente is grondeigenaar en is met de provincie ook verantwoordelijk voor de nazorg van de oude vuilstort (nog zo’n 65 jaar).

 

Graag sturen wij jullie het recent door ons ontvangen Rapport Passende beoordeling herontwikkeling vuilstort Hattem van het bureau BügelHajema .

Zie bijlagen. 

 

“Dan nog even iets van administratieve aard. 

Ik (Dieneke) ga stoppen met de administratieve werkzaamheden voor Powered by Hattem. 

Als allround secretaresse van Dick Stoppelenburg bij eL-Tec heb ik dit werk met veel plezier gedaan. Door de verkoop van eL-Tec en het vertrek van Dick Stoppelenburg zullen de werkzaamheden worden overgenomen door het interim-bestuur.

Ik wil iedereen bedanken voor de samenwerking en wens jullie allen veel goeds toe! Groetjes Dieneke“

 

Met vriendelijke groet

namens het bestuur, 

 

Dieneke van der Knoop

Secretariaat 

Terug naar overzicht