Maximum aan grondgebonden zon in Drenthe.

De provincie Drenthe heeft de concept-artikelen van de Provinciale Omgevingsverordening voor de maximering van het aantal hectare zonneparken op land opgesteld. Het maximum is vastgesteld op 1.389 hectare.

Gedeputeerde Staten meldden afgelopen oktober al het aantal hectare voor zonneparken te willen maximaliseren. ‘Momenteel is er in Drenthe 766 hectare grondgebonden zon vergund en/of gerealiseerd. Het beeld dat wij nu hebben, is dat er met de RES Drenthe 1.0 maximaal 625 hectare grondgebonden zon bij kan komen’, aldus het provinciebestuur destijds.

Vervolgstappen
Met het toesturen van de conceptartikelen van de Provinciale Omgevingsverordening aan Provinciale Staten zet het provinciebestuur een volgende stap bij het stellen van een bovengrens aan de hoeveelheid zon op land in Drenthe tot 2030.

Na bespreking met Provinciale Staten worden de conceptartikelen indien nodig aangepast en vervolgens in een ontwerpverordening vastgesteld. De vervolgstappen behelzen ook een bespreking tijdens een consultatieronde met gemeenten. Uiteindelijk moet de maximering in oktober 2021 definitief vastgesteld worden. De artikelen worden uiteindelijk namelijk opgenomen in de Omgevingsverordening die wordt voorbereid in het kader van de Omgevingswet.

Ontheffing
De conceptartikelen regelen per gemeente analoog het maximumaantal hectaren zon op land. Boven het gestelde maximum is een zonnepark slechts mogelijk indien het gemeentelijke college van burgemeester en wethouders van de provincie een ontheffing krijgt.

Daarbij zal er dan wel sprake moeten zijn van meervoudig ruimtegebruik.

Van 5 tot 260 hectare
Het maximale aantal hectare zonneweiden per gemeente is in onderstaande tabel weergegeven. De gemeente Hoogeveen kent met 260 hectare de hoogste grens en de gemeente Meppel met 5 hectare de laagste grens.

Gemeente

Maximale oppervlakte zonneparken

Aa en Hunze

24 hectare

Assen

99 hectare

Borger-Odoorn

242 hectare

Coevorden

176 hectare

Emmen

163 hectare

Hoogeveen

260 hectare

Meppel

5 hectare

Midden-Drenthe

145 hectare

Noordenveld

74 hectare

Tynaarlo

98 hectare

Westerveld

43 hectare

De Wolden

60 hectare

Totaal

1.389 hectare

Door Edwin van GastelMarco de Jonge Baas

Bron: https://solarmagazine.nl/

Terug naar overzicht