om | nieuwe energie lanceert Zelflevering+: ‘Op naar 100 procent lokale afname van lokale coöperatieve stroom’

Sinds een half jaar faciliteert om | nieuwe energie directe koppeling van opgewekte stroom van energiecoöperaties aan afnemers. Eerst de gemeenten, dan bedrijfscollectieven, daarna de particulieren. Dat is de inzet.

om | nieuwe energie is een coöperatie van energiecoöperaties. De achterban bestaat momenteel uit 75 leden. De focus ligt op de verkoop van de elektriciteit die zij lokaal opwekken uit wind en zon, en wel zonder winstoogmerk. Daardoor kunnen de energietarieven structureel verlaagd worden en kan tegelijkertijd geld terugvloeien naar lokale duurzame projecten. Een half jaar geleden introduceerde het Zelflevering+.

Balans tussen vraag en aanbod
‘Daarmee willen we de energietransitie versnellen, en die ook betaalbaar en inclusief maken’, zegt André Dippell, directeur van om | nieuwe energie. ‘De stroom die onze coöperaties opwekken wordt via het platform Zelflevering+ direct aan afnemers gekoppeld. Bij een overschot wordt een deel op de groothandelsmarkt verkocht en bij een tekort op de groothandelsmarkt ingekocht. Maar we verkopen nooit meer dan we in totaal zelf opwekken. Het doel is om de productie en de afname binnen de dag zo goed mogelijk in balans te brengen. Het voorspellen van productie en afname is hierbij cruciaal, maar ook het sturen van zowel productie als afname. Dit laatste zal in de toekomst ook gebeuren met behulp van tijdelijke opslag middels bijvoorbeeld batterijen.’

Om de hoek
om | nieuwe energie startte een jaar geleden met de ontwikkeling van Zelflevering+. Hiermee stelt het klanten in staat om rechtstreeks energie in te kopen op de EPEX-spotmarkt, maar dus ook rechtstreeks bij de producent. Dat wordt gefaciliteerd via het energiehandelsplatform ENTRNCE. Dat verbindt die centrale energiemarkten met het aanbod van lokale energiecoöperaties. Zo kan de inkoop van elektriciteit worden gematcht met de stroom die om de hoek wordt geproduceerd. Zelflevering+ wordt sinds 6 maanden aan de man gebracht, als eerste bij gemeenten die vaak een nauwe relatie met ‘hun’ coöperaties onderhouden.

Financiële armslag
Dippell: ‘Gemeenten kopen hun duurzame energie doorgaans in via Europese aanbestedingen en dan vaak op de langere-termijn-energiemarkten. De vraag is hoe groen dit werkelijk is, want de langere termijnmarkt wordt bepaald door productie met hoofdzakelijk fossiele centrales. Via Zelflevering+ ben je in staat om meer te sturen op afname van duurzame bronnen. Bijkomend voordeel is dat complexe en dure aanbestedingstrajecten vermeden kunnen worden. Daarnaast investeren ze met Zelflevering+ indirect de financiële armslag van lokale corporaties, en dus in de welvaart en het welzijn van hun gemeenschap en het ontlasten van het net. De voordelen zijn dus legio.’

Veel werk
Hoe succesvol is de introductie van Zelflevering+ en wat zijn de barrières die om | nieuwe energie moet overwinnen? Dippell geef aan dat de introductie een kwestie is van de ene stap na de andere zetten. De eerste gemeenten draaien inmiddels op het platform en in het nieuwe jaar starten er weer 2 nieuwe en daarnaast zijn er gesprekken met diverse andere gaande. Dat betekent dat Dippell zeker niet ontevreden is over de huidige stand van zaken. Maar hij geeft ook aan dat er nog heel wat werk te verzetten is, maar dat geldt voor de gehele energietransitie.

Spannend
‘Veel gemeenten denken dat de route van Europese aanbesteding in beton is gegoten; dat ze verplicht zijn hun energie-inkoop op deze wijze te regelen’, aldus Dippell. ‘Maar je mag ook je eigen energieleverancier zijn. Voor heel wat gemeenten is het ook spannend om de zekerheid van een voorspelbare energierekening te verruilen voor zelf inkopen. Het vergt kennis van zaken en brengt risico’s met zich mee, zo is de gedachte. Wij moeten hen duidelijk maken dat wij hen voldoende ondersteunen en werk uit handen nemen. Toch zullen we een groot deel van de Nederlandse gemeenten binnen afzienbare tijd over de streep trekken, daar ben ik van overtuigd. Dan zijn we echter nog niet klaar. We gaan ons ook richten op de inkoop door bedrijven, en vervolgens particulieren. Ons doel is de energie via ons model uiteindelijk tegen nagenoeg kostprijs te leveren. En als je weet dat die voor zon en wind substantieel lager ligt dan de huidige markt, dan snap je wat het belang voor ons als maatschappij is om het op deze wijze te doen. Zo creëren we een vliegwiel voor onze energietransitie.’

Bron: https://solarmagazine.nl

Terug naar overzicht