Solar Magazine - SDE++ 2022: subsidieregeling al in juni open, maximaal 6 miljard euro extra budget

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) gaat komend kalenderjaar al in de maand juni open. Daarbij is er maximaal 6 miljard euro extra budget.

Dat heeft minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat bevestigd aan de Tweede Kamer. Op Prinsjesdag werd al duidelijk dat het openstellingsbudget van de SDE++ in 2022 met maximaal 6 miljard euro verhoogd zou worden tot maximaal 11 miljard euro.

Algemene middelen
Eind vorige maand werd al bekend dat de 3 miljard euro extra budget in 2022 voor de SDE++ uit de algemene middelen gehaald wordt om een stijging van de energierekening voor burgers en bedrijven te voorkomen.

Minister Blok heeft nu de concrete financiële uitwerking van het plan naar de Tweede Kamer toegestuurd. ‘Het openstellingsbudget van de SDE++ in 2022 wordt opgehoogd met maximaal 6 miljard euro’, schrijft de minister. ‘Dit draagt bij aan emissiereductie in 2030. Hiervoor heeft het kabinet in afwachting van nadere uitwerking in totaal 3 miljard euro aan kasmiddelen gereserveerd, die over meerdere jaren tot uitbetaling komt. Op basis van nadere uitwerking wordt 2,814 miljard overgeheveld naar de begroting van Economische Zaken en Klimaat voor de financiering van uitgaven als gevolg van het hogere openstellingsbudget.’

Het resterende bedrag van 186 miljoen euro blijft vooralsnog gereserveerd op de zogenaamde ‘Aanvullende Post’ en de rest van de kasuitgaven wordt op een later moment via de reguliere begrotingssystematiek gefinancierd.

Definitief budget later bekend
Het uiteindelijke openstellingsbudget voor de SDE++-ronde in 2022 wordt volgens de minister echter pas op een later moment definitief vastgesteld. ‘Onder andere aan de hand van de interesse van de markt, om te waarborgen dat er voldoende concurrentie is tussen projecten en het kosteneffectieve karakter van de regeling ondersteund wordt. Dit ondersteunt de ambitie om zoveel mogelijk CO2-reductie te realiseren met zowel het huidige als het aanvullende budget.’

Plafonds
Het plafond voor de industrie voor CO2-afvang en -opslag (ccs) is binnen de SDE++ voor 2022 met maximaal 2,5 megaton verhoogd. Het plafond is daarbij volgens Blok zo vastgesteld dat er substantiële middelen beschikbaar blijven voor andere technologieën, waaronder warmte.

Ook het plafond van 35 terawattuur voor hernieuwbare elektriciteit – wind en zonnestroom – blijft ongewijzigd. Staatssecretaris Ye┼čilgöz-Zegerius stelde eerder al te verwachten dat het plafond van 35 terawattuur voor hernieuwbare elektriciteit op land in 2022 of 2023 wordt gehaald.

Terug naar overzicht