Van het bestuur

Ondanks alle bijzondere omstandigheden, zijn de jaarverslagen wel gemaakt. Zowel onze secretaris als onze penningmeester, hebben het jaar conform de normale gang van zaken afgehandeld. De cijfers 2019 zijn bij de accountant geweest. In de ledenvergadering van 24 maart 2021 zullen we deze behandelen. We hopen dan ook al een indicatie van de cijfers van 2020 te kunnen geven.
Op dit moment hebben we 776 certificaten verkocht en hebben we 85 leden. In totaal hebben we vijf projecten vormgegeven met een kleine 1000 panelen.
We zijn in contact met de coöperaties van de omliggende gemeenten. Enerzijds om gewoon van elkaars activiteiten op de hoogte te zijn en van elkaar te leren, anderzijds om in de RES samen op te trekken. Zie verder Samenwerking energiecoöperaties Noord-Veluwe.
Naast de RES, die hoofdzakelijk over elektrische energie gaat, komt ook de regionale warmte visie op ons af. We zijn door onze gemeente gevraagd hierover ten aanzien van de warmte visie van Hattem mee te denken. Wij zoeken nog iemand die zich op dit vlak wil inzetten namens Powered by Hattem. Kennis is niet het grootste struikelblok. Een mens is per slot nooit te oud om te leren. Met een gezond verstand, een dosis inlevings- en doorzettingsvermogen komen we een heel eind. Wij horen graag van u!
Een lopend aandachtspunt is de Raad van Advies. Tot op heden zijn we niet erg gelukkig geweest met het vragen van leden voor deze Raad. Op dit moment is alleen onze oud-penningmeester bereid gevonden in de Raad van Advies zitting te nemen. Verder zijn we op zoek naar iemand uit de publiek sector en iemand die uit de wereld van de coöperaties komt. Wij houden ons aanbevolen!

 

Terug naar overzicht