Zon op dak heeft de aandacht!

Nationaal consortium Zon op Gebouw: ‘Laaghangend fruit nu geoogst, volgende uitdagende fase breekt aan’

Het bevorderen van de ontwikkeling, opschaling en implementatie van zonne-energiesystemen op daken en gevels van gebouwen. Dat is het doel van Nationaal Consortium Zon op Gebouw dat begin 2021 is gestart.

Het zet daarbij in op het vormen van een brancheoverstijgende community, technische en niet-technische innovatie, bijdragen aan relevant overheidsbeleid en het creëren van maatschappelijk bewustzijn. Daarmee moeten belangrijke barrières weggenomen worden voor het zetten van de noodzakelijke stappen in het benutten van zoveel mogelijk gebouwoppervlak voor het produceren van zonne-energie.

Andere nationale consortia
Nederland kende tot voor kort 3 nationale zonne-energieconsortia: Zon in Landschap, Zon op Water en Zon op Infra. Het Nationaal Consortium Zon op Gebouw is daarmee het laatste van deze generieke samenwerkingsverbanden dat het levenslicht ziet. De relevantie is er echter niet minder om volgens de kartrekkers. Dat zijn (voor nu) programmamanager Robin Quax van TKI Urban Energy, algemeen directeur van Holland Solar Wijnand van Hooff, programmaleider Zon op Gebouwen Lenneke Slooff-Hoek van TNO en voorzitter van BIPV Nederland Ruud Derks.

Versnellen
‘Het besluit voor deelname aan het Nationaal Consortium Zon op Gebouw was snel genomen’, vertelt Slooff-Hoek. ‘De energietransitie is een enorme opgave. Een groot deel van onze toekomstige hernieuwbare energie wordt opgewekt met de zon als bron. Om in 2050 klimaatneutraliteit te bewerkstelligen, zullen we van alle mogelijke oppervlakken gebruik moeten maken bij het toepassen van zonne-energie. Dat geldt dus tevens voor gebouwen, ook omdat de combinatie van lokale productie en gebruik grote voordelen biedt. Om daarin te versnellen, is het organiseren van samenwerking van groot belang; niet alleen binnen de zonne-energieketen, maar juist brancheoverstijgend. Met het Nationaal Consortium Zon op Gebouw bouwen we aan een community met een breed scala aan partijen: projectontwikkelaars, onderzoekers, belangenverenigingen, financiers… Dat is grote winst omdat we zo, onder andere door het uitwisselen van kennis, de noodzakelijke bruggen kunnen slaan om onze doelstellingen waar te maken.’

Volle potentieel
Derks onderstreept dat de tijd van partijen overtuigen van het nut van pv op het dak voorbij is. ‘Het plaatsen van traditionele zonnepanelen, zowel residentieel als grootzakelijk, is inmiddels mainstream geworden. Daarmee plukken we momenteel laaghangend fruit. Nu breekt er een nieuwe, veel complexere fase aan, waarbij het volle potentieel van zon op daken en gevels benut moet gaan worden. Ik hoop op een toekomst waarin je verantwoording moet afleggen als niet ieder deel van je gebouw wordt gebruikt voor het opwekken van zonne-energie. Voor het zover is, moeten echter nog vele stappen worden genomen, bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving, subsidievoorwaarden, aansluitingsbeperkingen, integratiemogelijkheden en cel- en moduletechniek. Maar denk ook aan het slechten van barrières voor de realisatie van grote zonnedaken zoals constructiebeperkingen, verzekerbaarheid en split incentives tussen eigenaren en huurders. Het is onze ambitie om daar als Nationaal Consortium Zon op Gebouw een wezenlijke bijdrage aan te leveren.’

Bron: solarmagazine.nl

Terug naar overzicht