Dick Stoppelenburg woont sinds 2002 in Hattem. Dick is getrouwd met Ilonka en heeft twee zoons:  Jelle en Luc.

Over Dick
‘Wij kwamen richting Hattem na de overname van Eilander Elektro BV in 1997. Dat elektrotechnisch installatiebedrijf, dat we in 2000 is omdoopten tot eL-Tec elektrotechnologie BV, is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met een vestiging in Vietnam. Met eL-Tec richten we ons op de industriële en maritieme markt, maar altijd met een duurzame inslag.
De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de rampzalige opwarming van de aarde en het alleszeggende ‘we lenen de aarde van onze kinderen’ motiveren mij al sinds het geitenwollensokkentijdperk om met duurzaamheid bezig te zijn. Dat varieert van heel basaal iedereen achter de broek zitten over  het uitdoen van verlichting, tot ons energiezuinigheidswinkeltje Bezix in de Ridderstraat in Hattem en het zeer energiezuinige bedrijfsgebouw dat we in 2006 voor eL-Tec realiseerden. En tegenwoordig zijn we druk met hybride en elektrische aandrijvingen voor schepen en energiezuinige installaties in allerlei vormen.’

Over PoweredByHattem
‘Ik vond toch dat het allemaal een beetje ver van mijn bed bleef. Ik wilde graag echt iets aanpakken in mijn directe leefomgeving. Ons huis aan de Gaedsberghweg met zonnepanelen, energiezuinige heteluchtverwarming, regenwateropvang enzovoort, hebben we verruild voor een huis in de binnenstad. Sindsdien realiseer ik me dat het soms heel lastig kan zijn mee te doen aan de duurzaamheidsgedachte. Daar hebben we nu een oplossing voor bedacht. Met een heel lokale,  gezamenlijke aanpak, die bovendien saamhorigheid kweekt bij Hattemers onderling. Dat is het mooie van de duurzaamheidscoöperatie PoweredByHattem. Het idee is geboren, de uitvoering volgt nu!’