Zonnepark (voormalige vuilstort) Hattem

Powered by Hattem heeft het plan om een zonnepark te realiseren op de voormalige vuilstort te Hattem. Het gebied wordt begrensd door de wegen door de wegen Prinses Beatrixlaan, Leemculeweg en Oranje Nassaulaan.

Op deze locatie kan een zonnepark van ongeveer 6000 zonnepanelen, die een vermogen van ongeveer 2 MW kan opwekken, worden gerealiseerd. Dit is een stroomproductie van 1,7 Mwh. Hiermee kunnen 475 huishoudens van duurzame stroom worden voorzien.

Deze locatie is als zonneveld opgenomen in de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe.

Voor de ontwikkeling van dit zonnepark wordt op dit moment een bestemmingsplanprocedure voorbereid. In 2018 is een quickscan natuurtoets uitgevoerd, waarin is verkend of er negatieve effecten optreden in het kader van Wet natuurbescherming (Natura2000) of provinciaal natuurbeleid (Gelders Natuurnetwerk). Uit de verkenning bleek, dat door dit plan mogelijk een aantal negatieve effecten kunnen optreden. Vanaf april 2020 is een nader onderzoek (natuurtoets) uitgevoerd, om te bepalen of vergunningen of ontheffingen noodzakelijk zijn en of deze verkregen kunnen worden (zie bijlage Rapport nader onderzoek zonnepark Hattem3). Tevens zijn er mogelijkheden verkend voor de inpassing van de panelen in het gebied (zie Schetsontwerp zonneveld stortplaats Hattem)

We zullen nu eerst het principe akkoord van de gemeente en de provincie moeten hebben voor het überhaupt zinvol is gesprekken aan te gaan.

Gezien de vele belangen in dit gebied heeft Powered by Hattem professionele onafhankelijke hulp in de arm genomen om het communicatietraject met alle belanghebbende op gang te brengen. Komende maanden worden de voorbereidingen gedaan en na de zomer starten we met de gesprekken.

Het is toch fantastisch om 4-dubbel grondgebruik te realiseren: zandafgraving, vuilstort, natuurlijke begroeiing en nu verbetering van de natuur gecombineerd met duurzame energieopwekking. En dat allemaal op dezelfde vierkante maters!

Powered by Hattem streeft er naar om projecten te realiseren voor, door en met Hattemers en in lijn met het klimaatakkoord naar een minimaal 50% lokaal eigenaarschap. Op dit moment zitten we voor de Zonnestort zelfs op 100% lokaal eigenaarschap! (zie bijlage Zonnestort Hattemer wk48). Dit betekent dat inwoners en lokale bedrijven kunnen investeren in dit project en profiteren van de opbrengsten.

Voor het nieuws op RTV Hattem klik hier en voor het nieuws in gelderland.nl klik hier 

Bijlage Rapport nader onderzoek zonnepark Hattem3

Schetsontwerp zonneveld stortplaats Hattem

Bijlage Zonnestort Hattemer wk48

 

Terug naar overzicht