De mens als vervuiler

De mens is van nature de grote vervuiler van de aarde, grote hoeveelheden broeikasgassen gaan de atmosfeer in, waardoor het klimaat op aarde in snel tempo veranderd. Dit heeft wereldwijd nu al grote gevolgen voor mens en milieu. Ook Nederland zal veel last ondervinden van de gevolgen van deze klimaatverandering. Wateroverlast, droogte en zeespiegelstijging zijn grote voorbeelden hiervan. Het moet ons duidelijk zijn, dat wij deze aarde lenen van onze kinderen.

Van vervuiler naar redder?

Wij willen onze aarde netter terug geven aan onze kinderen, dan dat we haar hebben gekregen. Dit kunnen wij doen door deze verdergaande klimaatverandering te beperken en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Een belangrijke stap is al dat bijna alle landen ter wereld zijn overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen voor 2050 tot nagenoeg nul te reduceren. Een geweldige overeenkomst wat ook Nederland heeft ondertekend. Dit betekent dat wij als Nederlanders grote stappen moeten zetten. In 2020 zijn wij nog steeds voor circa 90% afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen. Er is een ware energietransitie nodig.

Aan de ene kant moeten we energie gaan besparen, aan de andere kant is het opwekken van duurzame energie heel belangrijk. Onder andere het isoleren van panden en het gebruik maken van duurzame, zuinige apparaten zorgt ervoor dat we minder energie nodig hebben. De energie die we dan wel nodig hebben kunnen we gaan opwekken op een duurzame manier zoals wind- en zonne-energie.

Duurzaamheidscoöperatie Powered By Hattem

Powered by Hattem is de duurzaamheidscoöperatie van de gemeente Hattem. Wij zorgen er voor dat de gemeente Hattem de energie zo duurzaam mogelijk opwekt. Wij bouwen zonnecentrales, zodat wij als inwoners van deze stad de klimaatverandering zoveel mogelijk inperken. Zo maken wij van onze woonplaats een gezonde en lang leefbare plek.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via onderstaande knop en wij houden je op de hoogte.

Aanmelden