Downloads

Ronde tafelgesprekken:  download hier

Handboek Hieropgewekt: download hier

De Energiepotentiekaart: download hier

Statuten: download hier

Huishoudelijk Reglement: download hier

Convenant: download hier 

Jaarverslag Secretaris 2020 : download hier 

Financieel jaarverslag 2020 : download hier