Kernwaarden

We doen niet aan politiek.

Powered by Hattem staat vol overtuiging naast de partijen. De energietransitie is in ieders belang en houdt geen rekening met links of rechts, jong of oud, geloofsovertuiging, huidskleur, geaardheid of afkomst. We respecteren elkaar en bieden ruimte om te komen tot ons gezamenlijk doel: een duurzame toekomst.

 Onafhankelijk van overheid en bedrijven

De gemeente Hattem heeft het zelfde doel voor ogen als Powered by Hattem en kan ons helpen. Daarom maken wij gebruik van elkaars sterke kanten en hebben wij dat vastgelegd in een Convenant (link naar de tekst). Uiteraard maken we gebruik van subsidies om ons doel sneller te kunnen bereiken.

Powered by Hattem koopt haar diensten zoveel mogelijk in Hattem. De kennis en expertise van de Hattemse bedrijven wordt erg gewaardeerd en op gepaste wijze gebruikt. Wij zullen ons niet binden aan één bedrijf. Zo houdt u de garantie dat PbH onafhankelijk is en een betrouwbaar platform biedt voor kennisuitwisseling.

Kennis en informatie eerlijk delen

Graag nodigen wij Hattemers uit, die met kennis van zaken bereid zijn om samen met een positieve bijdrage te leveren aan onze energietransitie. Wij kunnen het niet alleen en zijn blij met uw inbreng.

Het belang van de Hattemer staat hoog in ons vaandel

Van belang is dat de kosten van de energietransitie op een goede manier worden verdeeld. Energie moet voor iedereen betaalbaar blijven. Uiteindelijk willen we dat iedereen bijdraagt naar zijn mogelijkheden.